Vol 3, No 4 (2009)

Oct-Dec

DOI: http://dx.doi.org/10.22377/ajp.v3i4

Table of Contents

Articles

VD Havaldar, AS Kulkarni, RJ Dias, NH Aloorkar, KK Mali
PDF
Afsana Akhter, Golam Kibria
PDF
RK Maheshwari, MS Rajput, S Sinha
PDF
MS Muthu
PDF
Antesh K Jha, A Bhattacharya
PDF
Zaid Abdel Naser
PDF
Rabindranath Pal, Bijan Kumar Gupta, Manas Chakraborty, Rabindra Debnath
PDF
Hitesh Gevariya, Abhay Dharamsi, Kundlik Girhepunje, Ranju Pal
PDF
Editor AJP
PDF
Shalini Joshi, Amrita Sharma, MS Rawat, CS Bal
PDF
Durgacharan A Bhagwat, Pravin S Kawtikwar, Dinesh M Sakarkar
PDF