Vol 3, No 2 (2009)

Apr-June

DOI: http://dx.doi.org/10.22377/ajp.v3i2

Table of Contents

Articles

Himanshu Gupta, Aarti Sharma
PDF
Nikhil K Sachan, A Bhattacharya, Seema Pushkar, A Mishra
PDF
Namdeo R Jadhav, Vinod L Gaikwad, Karthik J Nair, Hanmantrao M Kadam
PDF
Himanshu Gupta, Aarti Sharma, Birendra Shrivastava
PDF
N G Raghavendra Rao, T Patel, S Gandhi
PDF
S R Shahi, G R Agrawal, N V Shinde, S A Shaikh, S S Shaikh, A N Padalkar, V G Somani
PDF
V G Somani, S R Shahi, Y K Udavant, S C Atram, R Satpute, N M Shinde
PDF
N G Raghavendra Rao, K Purushotham Rao, S Muthalik, A Shivanand
PDF
M O Emeje, N E Eni-ike, S A Brown, S I Ofoefule
PDF
V S Belgamwar, S J Surana
PDF
P S Kawtikwar, N P Kulkarni, S Yadav, D M Sakarkar
PDF
Ali Abdul Hussein S AL-Janabi
PDF
Editor AJP
PDF
Editor AJP
PDF
Editor AJP
PDF
Nuggehally R Srinivas
PDF
Mohammed Gulzar Ahmed, R Narayana Charyulu, N M Harish, Prabhakar Prabhu
PDF
Rajendra Kotadiya, Vishnu Patel, Hemangi Surti, Harsha Patel
PDF
R Sureshkumar, Munikumar Munikumar, G N K Ganesh, N Jawahar, D Nagasamyvenkatesh, V Senthil, L Raju, M K Samantha
PDF